Razpoložljivost DMR omrežja 9A

BM master strežniki: 2931 Slovenija deluje, 2302 Češka deluje, 2162 Madžarska deluje, 2222 Italija deluje.